Branná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2023

 

Obec  Branná

Branná 23, 788 25 Branná

 

Výroční zpráva

 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím za rok 2023

 

 

a)

počet písemně podaných žádostí o informace

0

b)

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

d)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

e)

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:

0

f)

poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

g)

počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

h)

další informace vztahující se k uplatňování zákona:

0

 

 

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.

Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí v roce 2023:  0,- Kč

 

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

 

 

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

 

Branná 20. 2. 2023

Výroční zpráva Typ: PDF dokument, Velikost: 176.82 kB

Datum sejmutí: 7. 3. 2024 Zodpovídá: Správce Webu