Branná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

TJ Sokol Branná

TJ SOKOL Branná

Historie :

Myšlenkově navazuje TJ Sokol Branná na jedno z nejvýznamnějších českých hnutí -tělocvičný spolek Sokol. Z ústního podání dnes již zemřelých pamětnic paní Smrčkové a paní Podhorné víme, že i u nás v Branné byli členové Sokola v poválečné době velmi aktivní. Ženy nacvičovaly českou besedu a velmi čilý byl společenský a veřejný život.

Do Sokola se hlásily celé rodiny. Později se organizace změnila na tělovýchovnou jednotu s názvem TJ Sokol Branná. I dále však pokračovala v tělovýchovné a společenské činnosti, provozovala i ubytovnu. Byly pořádány turistické výlety, zájezdy, společenské plesy v kulturním domě Na Cikánce.

V 80. letech, s příchodem nových obyvatel Branné, „lanovkářů“ (to proto, že pracovali na nově vybudované lanovce na Šerák a v Branné bydleli v jednom panelovém domě), ožil mládežnický lyžařský oddíl. Pan Stanislav Hlaváč si vzal pod křídla děti od šesti let a poctivě s nimi trénoval nejen v zimě na lyžařském vleku, ale i mimo lyžařskou sezónu v tělocvičně tehdejší školy. Děti z oddílu dosahovaly výrazných úspěchů nejen v rámci okresu, ale i kraje. Závodnickým kolegou na mnoha závodech byl například našemu členu Pavlovi Řehovi i Ondřej Bank, vynikající český lyžař, který pochází z Rudy na Moravě. Dá se říci, že díky Standovi vyrostla v Branné jedna generace lyžařů, kteří lásku ke sportu a lyžování předávají svým potomkům. Nejvýrazněji se daří Karolínce Suché, která však již není členem naší organizace. Ta se do špičky lyžování (klasického a travního) prosazuje v rámci celé republiky. Musíme však říci, že je to hlavně zásluhou jejího otce, který se jí plně věnuje a pomáhá její talent rozvíjet.

Nezůstalo však jen u lyží. V tělocvičně základní školy cvičili pravidelně i rodiče s dětmi, kteří nacvičili svou skladbu i na spartakiádu. Dnes se na to možná dívají někteří skrz prsty, ale byla to aktivita, která pomáhala dětem vytvářet vztah ke sportu, utužovaly se kamarádské a rodinné vztahy, byla legrace. Dodnes na to s láskou vzpomínají nejen rodiče, ale i dnes již dospělé děti. Pozadu nezůstaly ani ženy, které se scházely pravidelně 2x týdně ke cvičení v tělocvičně. Volejbalový oddíl trénoval 1x týdně v tělocvičně, v létě na hřišti.

Organizace stále provozovala i ubytovnu, ta ale postupně chátrala a peníze vydělané pronájmem stačily tak akorát na plat správce a nejnutnější údržbu. Později byla ubytovna prodána, prošla rukama několika majitelů. Současný majitel ji zrekonstruoval a v současnosti je z ní dům určený pro sociální bydlení.

Díky aktivitě pana Zdenka Bureše se podařilo pro děti do 15 let – nejen členy TJ Sokol – zorganizovat letní tábor. První se konal v roce 2000. Využili jsme jeho nabídky k pobytu na soukromé chalupě v Loučkách u Chocně. Jezdilo se na 7 dní. Vždy vlakem a zásobovači autem, účastnilo se od 30 do 25 dětí. Zpočátku hlavně z Branné, později se přidávali i zájemci z Ostružné, Vikantic, Jindřichova a dalších obcí. Program pro děti zajišťovali čtyři dospělí – pan Bureš jako vedoucí (šerif), dva vedoucí oddílu a dvě kuchařky. Tábor se těšil velké oblibě. Jezdili na něj rádi všichni – děti i dospělí . Naposledy se uskutečnil v roce 2007.

Čas plynul, děti odrůstaly, Branná se začala postupně vylidňovat. Mnoho lidí se odstěhovalo, hlavně za lepší prací, mezi nimi i Hlaváčovi. V roce 2005 byla zrušena škola, její provoz byl pro obec neekonomický. V tomto roce bylo ve škole 12 žáků ve třech spojených ročnících a jejich počet by v dalších letech ještě klesal. Klesal i zájem o sportovní vyžití. Na druhé straně je pravda, že se nenašel žádný nadšenec, který by získal děti pro odpolední sportování. Zůstalo tedy jen cvičení žen, které zpočátku využívaly tělocvičnu bývalé školy, později místnost mateřské školy na radnici.

Současnost: :

V roce 2019 měl TJ Sokol 29 členů. Téměř všichni se schází pravidelně 1x ročně na členské schůzi. Mnozí se účastní pravidelných „sokolských“ akcí. Na jaře ve spolupráci s Lesy ČR, Povodím Moravy, SDH Branná a dobrovolníků uklízejí přírodu, sbírají odpadky. Zpravidla v červnu se koná turistický výšlap na chatu Duraska. Jezdili jsme i na „nákupní „ zájezdy do Polska. Zájem o účast ale postupně klesal, organizace doplácela poměrně velkou částku na dopravu, a proto byly zrušeny.

Ještě několik slov k organizaci. V roce 1992 se stal TJ Sokol Branná členem České unie sportu. V roce 2015 se v souvislosti s novou státní legislativou název změnil na TJ Sokol Branná, z.s. . Zkratka z.s. - zapsaný spolek.

Budoucnost? Členové pomalu stárnou, bylo by potřeba přivést nové aktivní členy. Je to však obtížné, protože většina mladých dojíždí za prací, popř. mají jiné zájmy... Buďme však optimisté, máme v našich řadách i takové, kteří snad budou s nadšením pokračovat v „sokolských myšlenkách„ .

Zpracovala : Marie Šubčíková, předseda TJ