Branná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna

Obecní knihovna Branná

Obecní knihovna v Branné sídlí přímo v budově obecního úřadu a knihovnice je p. Jarmila Kristenová.

Knihovna eviduje přes 18 čtenářů, z toho je 5 čtenářů do 15-ti let.

Knihovna čítá kolem 5 000 svazků různého žánru knihovního fondu. Máme žánry pro dospělé - beletrii, naučnou literaturu, cestopisnou, lékařskou, zahrádkářskou literaturu a pro děti -beletrii, naučná. Kromě knih nabízíme výběr z deseti druhů periodik. Jedná se o časopisy pro zahrádkáře, cestopisné i časopisy pro ženy. Knižní fond obecní knihovny se doplňuje ještě výměnný fondem z jiných knihoven.

Knihovní fond se stále obnovuje, ročně nakoupíme nebo dostaneme od dárců kolem 30 knih, na knihy věnuje obec každoročně ze svého rozpočtu kolem 10 tis. Kč.

Paní knihovnice se věnuje dětem i v rámci výtvarné a ruční činnosti. např. výroba vánočních ozdob, adventní věnce, velikonočních ozdob, háčkování, kreslení obrázků a tvoření výrobků na výstavy pro pouť Branná.

Výpůjční hodiny knihovny:

středa: 15.00 - 17.00 hod.

V případě potřeby je možno domluvit individuální návštěvu knihovny.

Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu, příloha č.1

Knihovna umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení. Poskytuje informace prostřednictvím sítě Internet.
 

 knihy

 knihovna 2

 knihovna 1

 knihovna 3

 knihovna4

knihovna 5

 knihovna 6