Branná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

Historie obce

Obec Branná vznikla v podhůří Jeseníků jako Goldenstein, česky Kolštejn již kolem roku 1282. Zlatý kámen, nyní Branná byla založena při staré obchodní cestě do Slezska. Někdy po roce 1301 panoval v obci Jan Wüstenhube, stavebník a zakladatel místního hradu. Později byl Kolštějn navrácen do královského majetku a od roku 1339 zde vládl rod pánů z Lipé. Od roku 1947mluvíme o obci jako o Branné. Název získala obec podle místní řeky. První městský znak pochází z roku 1570, kdy se poprvé objevil na pečetích města. Vývoj obyvatelstva obce byl v historii velmi kolísavý, počet obyvatel se mapuje od roku 1771. V tomto roce bylo v Branné evidováno celkem 706 obyvatel. V roce 1921 najdeme soupisu obyvatel Branné 911 jmen, z toho pouze 16 Čechů. Po druhé světové válce skočil počet obyvatel na 421 osob.

Půdorys dnešní zástavby Branné je dán úzkým ostrohem zvoleným pro stavbu původního gotického hradu. I přes malou rozlohu městečka zde vzniklo náměstí a poměrně bohatá síť uliček.

Od roku 1992 má Branná status městské památkové zóny.

 

Hlavní památkové objekty v Branné

Tyto objekty jsou jádrem památkové zóny a jsou pro svou historickou hodnotu chráněny. Jsou o to vyznáčnější, že jsou soustředěny v jednom nevelkém prostoru.

 

  • Hrad Kolštejn byl založen pány z  Wüstenhube na počátku 14. století. První zpráva o stavbě hradu je zaznamenána poprvé v roce 1301. V 15. stol. za pánů ze Zvole byl hrad rozšířen a přestavěn na výtečně opevněný, těžko dobyvatelný středověký hrad. Na počátku 17.století Žerotínové a páni z Vrbna vybudovali zámecké budovy tzv. středního a dolního hradu. Snažili se o přestavbu hradu do podoby pohodlného renesančního sídla. V této době také vznikla i dodnes dochovaná průjezdní vstupní tzv.Černá věž. V současnosti je hrad i fojtství v soukromém vlastnictví https://chateaugoldenstein.com .

 

  • V současné době je hrad i fojtství částečně zrekonstruován a je možno si prohlédnout některé jeho části. Prohlídka hradu je velmi zajímavá a i přes probíhající rekonstrukci objektu je možné zde shlédnout spoustu historických i architektonických zajímavostí. Dále si návštěvníci mohou prohlédnout zříceniny původního gotického hradu. Součástí prohlídky je také vstupní historická expozice.

 

  • Fojtství bylo zbudováno jako přízemní budova na konci 16. stol. O sto let později byla stavba zvýšena o patro. Další, zvonové, patro fojtství má nejasný původ, pravděpodobně pochází z 19. století. Vnitřní prostory objektu nejsou zatím přístupny veřejnosti.

 

  • Kostel Archanděla Michaela byl původně evangelickým kostelem s názvem Zmrtvýchvstání Krista. Byl postaven v letech 1612-1614. Pro katolicismus byl kostel upraven v roce 1743, v této době došlo také k přesvěcení kostela na patrona sv. Michala. V 19. stol. si kostel vyžádal rozsáhlé stavební úpravy.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází ve výklenku vnější zdi závěru kostela sochařská práce datovaná do roku 1733.

Sousoší Piety je součástí areálu kostela, lidová kamenická práce z roku 1663

Fara č.p. 113 budova klasicistní architektury z roku 1784

 

  • Hřbitovní kaple se zvonicí severní okraj obce zaplňuje místní hřbitov s kaplí - drobná zlidovělá architektura z roku 1810

 

  • Boží muka se nacházejí při silnici Branná - Vikantice, barokní pilířová boží muka z roku 1762

 

  • Kašna s plastikou Hygie oživuje střední náměstí, kamenná kašna je z roku 1866 a litinová plastika z roku 1901, nesoucí na rameni vázu

 

Znak obce

V červeném štítě stojí na stříbrném trojvrší černý dvouocasý lev, držící v předních tlapách stříbrno-modře čtvrcený štítek. V každém poli štítku po jedné šeestihorté hvězdě, ve stříbrných polích červené, v modrých polích zlaté. Pod štítkem tři zlaté lilie, dvě nad jednou.

 

Vlajka obce

Na červeném listě tři žluté lilie  a černý dvouocasý lev se žlutou zbrojí, bílým okem a zuby, vyrůstající z bílého vodorovného pruhu na dolním okraji. Bílý pruh je široký 1/5 šířky listu.