Obec Branná
Branná „U ŠUMPERKA“

Výtvarný odkaz heraldika Jiřího Loudy

Rádi bychom Vám představili reprezentativní publikaci, výjimečnou svým rozsahem i kvalitou výtvarného a polygrafického zpracování. Kniha pojednává o životě, výtvarném díle a uměleckém odkazu Jiřího Loudy.

Jiřího Louda

účastník vojenského odboje v době II. světové války, český heraldika světového významu a autor návrhu státního znaku České republiky, jakož i návrhů mnoha obecních a městských znaků sídel Čech, Moravy a Slezska. Výtvarný rámecprezentované knihy tvoří 1043 precizně provedených kreseb erbů rytířů Podvazkového řádu, včetně řádových nositelů spjatých se zeměmi Koruny české.Pan Jiří Louda je autorem znaku i naší obce Branná.

Výtvarný odkaz heraldika Jiřího Loudy je kompletní

Jiří Louda: Coats of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby
rytířů Podvazkového řádu

V loňském roce uplynulo sto let od narození Jiřího Loudy – účastníka
odboje v době II. světové války, ale především heraldika světového významu –
člena Britské heraldické společnosti v Londýně, Francouzské heraldické
společnosti v Paříži a Mezinárodní heraldické akademie v Ženevě. Rodák z Kutné
Hory byl výtvarným talentem nadán od mládí a heraldika se stala jeho osudem od
počátku 40. let 20. století. V době válečného pobytu ve Velké Británii se pro Jiřího
Loudu stala důležitou návštěva kaple sv. Jiří na hradě Windsor u Londýna, kde
poprvé spatřil erby rytířů Podvazkového řádu. Začal se o ně více zajímat a vytýčil
si smělý cíl – veškeré erby tohoto rytířského řádu nakreslit do uceleného souboru.
Ke splnění jeho záměru však nevedla přímá cesta. Po roce 1948 byl Jiří Louda
určitou dobu politicky perzekuován, přesto získal zaměstnání ve Státní vědecké
knihovně v Olomouci a obyvatelem hanácké metropole zůstal natrvalo.
Erby rytířů Podvazkového řádu se jeho dlouhým životem „vinuly“ jako
pomyslná červená nit. Během úsilí o jejich výtvarné ztvárnění bylo Jiřímu Loudovi
souzeno postupovat často oklikami. Značnou část jeho profesního života totiž
zaujímala publikační činnost spojená s propagací heraldiky a mnoho času, úsilí a
výtvarného talentu věnoval návrhům i tvorbě zejména městských znaků Čech,
Moravy a Slezska. Od vytčeného cíle neustoupil ani po roce 1989, kdy jej
dlouhodobě zaměstnávaly návrhy a výtvarné realizace nových státních symbolů
Československa a posléze České republiky či práce v podvýboru pro heraldiku a
vexilologii Poslanecké sněmovny ČR. Erby rytířů Podvazkového řádu nikdy
nepustil ze zřetele. Pokud jeho zdravotní stav dovoloval, nakreslených erbů
přibývalo až do roku 2011. V posledních čtyřech letech života již pouze mohl
přehlédnout svoje dílo a sobě stanovený cíl považovat za dosažený, neboť
veškeré erby rytířů Podvazkového řádu z let 1348 – 2011 nakreslil. Jiřímu Loudovi
nebylo bohužel souzeno spatřit tyto kresby v knižní podobě. Pět let po jeho úmrtí
se však situace změnila. V loňském předvánočním čase byla vydána dvojjazyčná
publikace s názvem Coats of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby
rytířů Podvazkového řádu.

Editoři publikace PhDr. Karel Müller, Mgr. Michal V. Šimůnek a PhDr.
Karel Podolský stáli, vzhledem k velkému rozsahu Loudovy pozůstalosti, před
nelehkým úkolem. Obsah knihy vypovídá o jejich odborné erudici a realisticky
zvolené koncepci. Celkové rozvržení poměru textové a obrazové matérie
symbolizuje prolínání dvou poloh Loudovy osobnosti. Vizuální podoba publikace
tak v poměrně rozsáhlých a odborně kompaktních kapitolách nepravidelně
vložených mezi jednotlivé erbovní soubory popisuje soukromý život Jiřího Loudy
souběžně se prolínající s výtvarnou i publicistickou tvorbou a plněním životního
cíle, který si jako mladý muž vytýčil.

Největší prostor v knize zaujímá více než tisíc erbů rytířů Podvazkového řádu - zásluhou autorova výtvarného projevu je každá kresba osobitým uměleckým dílem. Jednotlivé soubory jsou ohraničeny léty vlády anglických panovníků a panovnic – Eduardem III. (králem od roku 1327), zakladatelem a 1. suverénem (1348 – 1377) Podvazkového řádu počínaje, po Alžbětu II. a zároveň 30. suveréna (1952 –) Podvazkového řádu. Kresby a jejich textový doprovod jsou
publikovány dle původního Loudova záměru. Vizuálně jednotné soubory nejprve
obsahují podkladově barevně odlišený textový medailon s vyobrazením erbu
příslušného řádového suveréna a poté následuje chronologicky datovaný a
číslovaný přehled erbů osob přijatých do Podvazkového řádu v období jeho vlády.
Počínaje erbem č. 814 však dochází k statistickému zkreslení – důvody proč jsou
některé erby označeny neposloupným číslem doplněným písmenem, které je jinak
vidět pouze u erbů suverénů řádu v textových medailonech, jsou uvedeny v ediční
poznámce knihy.
Mezi erby rytířů Podvazkového řádu lze vidět deset takových, které náleží
nositelům spjatých se zeměmi Koruny české. Zajímavé je také porovnání (byť je
zřejmé, že jednotliví suveréni řádu vládli v odlišně dlouhém čase) počtu přijatých
řádových členů. Nejvíce (133) jich bylo v době vlády královny Viktorie, která byla
25. suverénem řádu (1837 – 1901). Naopak během krátkého panování Eduarda
V. - 7. suveréna řádu (1483) a Eduarda VIII. - 28. suveréna řádu (1936) se novým
členem nestal nikdo. Širší veřejnosti známý panovník Richard III. – 8. suverén
řádu (1483 – 1485) touto poctou nehýřil (7), obdobně proslulý Jindřich VIII. – 10.
suverén řádu (1509 – 1547) byl v tomto směru aktivnější (53), jeho dcera Alžběta
I. – 13. suverén řádu (1558 -1603) přijala totožný počet osob (53) a její
jmenovkyně Alžběta II. – 30. suverén řádu (1952 -) obsadila v pomyslné tabulce
druhé místo (zatím 109 – publikace obsahuje erby 98 řádových členů z tohoto
počtu - jména přijatých osob v letech 2011 – 2020 jsou v textu knihy pro doplnění
uvedena).
Jiří Louda byl jako heraldik uznáván i v kolébce této pomocné vědy
historické, kterou byla a je Velká Británie. Předmluvu knihy napsal Charles, princ z
Walesu - budoucí anglický král a 31. suverén Podvazkového řádu. Její vydání je
mimořádný projekt, který významem přesahuje hranice České republiky. Přijetí u
odborné veřejnosti již nyní naznačují hlasy udělené v Anketě o knihu roku 2020.
Po četbě knihy Coats of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby
rytířů Podvazkového řádu je nutné vyslovit respekt vydavatelům a poděkovat
všem, kteří na vydání publikace finančně přispěli. Vizuální podoba Loudových
kreseb erbů rytířů Podvazkového řádu dokládá oprávněnost citátu anglického
heraldika Anthony Wagnera: Heraldika je těsnopis historie.


Jiří Louda: Coats of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby
rytířů Podvazkového řádu – editoři: PhDr. Karel Müller, Mgr. Michal V. Šimůnek,
PhDr. Karel Podolský, ISBN: 978-80-244-5621-8 (Univerzita Palackého), 978-80-
88384-02-1 (Vlastivědné muzeum), 688 str., 1. vyd. – Vydavatelství Univerzity
Palackého a Vlastivědné muzeum v Olomouci v roce 2020

Autor textu  a informace k publikaci:

Stanislav Vaněk 

 

Datum vložení: 24. 2. 2021 14:54
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2021 15:38
Autor: Správce Webu

Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Odkazy

czechpoint

 veřejný internet

Kudy z nudy

Stálá expozice lesnictví, myslivosti a tesařství v Jeseníkách v Branné

Provozní doba/Business hours 

2022  

ZAVŘENO

otevřeno bude

červenec-srpen - jen víkendy

Povinná publicita

Moderní technika pro JPO v obci Branná

Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006776

Projekt

_______________________________

Podpora přípravy projektové dokumentace na akci Dokumentace kulturní dům

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2020/01834/OSR/DSM

   

_______________________________

Smlouva o poskytnutí Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení  JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 

č. 2020/03059/OKH/DSM

JSDH Branná – pořízení nových pneumatik pro cisternovou automobilovou stříkačku

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

dnes, středa 6. 7. 2022
slabý déšť 20 °C 12 °C
čtvrtek 7. 7. slabý déšť 16/12 °C
pátek 8. 7. slabý déšť 18/10 °C

Virtuální prohlídka

Virtualní prohlídka